Nemzet és Haza - A fogorvosblog megújult!

A nemzet te vagy! Nem egy párt, vagy egy mozgalom.

Közösség
Archívum
..............................................

2012. szept. 28.

Dániel Péter ítéletének margójára - Budaházy György írása

Az egész nemzeti érzelmű hazai közönségben jogos felháborodást keltett a siófoki bíróságnak Dániel Péter Horthy-szobor megrongálásával kapcsolatos ítélete. A felháborodást különösen az indoklásban olvasható politikai állásfoglalás váltotta ki, miszerint Dániel tette – még ha meg is valósította a rongálás tényállását – „erkölcsileg pozitív” és „társadalmilag hasznos” volt. A Jobbik ezen ítélet kapcsán tartott sajtótájékoztatóján Szávay István nagyon helyesen kiemelte azt a kettős mércét, ami ezen bírói hozzáállás és a Gyurcsány-rezsim elleni felkelés idején, 2006. szeptember 18-19-e éjszakáján elkövetett szovjet emlékmű megrongálásának megítélése között van. Arra szeretnék rávilágítani, hogy ez a kettős mérce még a sajtótájékoztatón elhangzottaknál is súlyosabb.

 

 
Először is Horthy Miklóst a nemzetközi ítélő tanács nem tekintette soha háborús bűnösnek, tehát a siófoki bíróság erre irányuló indirekt mesterkedése minden alapot nélkülöz. Ezzel szemben az országunkat lerohanó, kifosztó, végigerőszakoló szovjet horda és az általa ránk kényszerített 45 éves kommunista diktatúra tömeges emberiség ellenes bűneinek ténye nem vitatott (törvényileg is kimondott). Vagyis a két rongálási cselekménynek – még ha mindkettő egy politikailag szimbolikus emlékmű ellen irányult is – a motivációját nem lehet egy lapon említeni. Ehhez képest abszurd az, hogy míg Dániel előre megfontolt szándékkal elkövetett tettét semmilyen szankcióval nem kívánta sújtani a bíróság, sőt, még meg is dicsérte, addig az általam spontán, egy forradalmi helyzetben – amikor minden okom megvolt feltételezni tettem társadalomra való veszélyességének a hiányát, hisz több ezer ember szurkolt együtt a kommunista címer lefeszítésének sikeréért – elkövetett rongálásért 500 000 Ft pénzbüntetést (majd másod- és harmadfokon 200 000 forintot) és 800 000 Ft perköltség megtérítését mérte ki. Sőt – meggyőződésem szerint a jogot megerőszakolva –, még társtettességet is megállapított általam ismeretlen emberekkel, és tettemet a társadalomra veszélyesnek nyilvánította és nem hasznosnak.
 
De a helyzet még ennél is abszurdabb! Mert azt már Szávay István is elfejtette megemlíteni a sajtótájékoztatón, hogy a szovjet emlékművel kapcsolatban ellenem már 2004. március 29-én (másodfokon 2004. április 15-én) is született egy ítélet, amikor is néhányan – mélységesen sértő voltára felhívandó a figyelmet – oda szerettük volna láncolni magunkat az emlékműhöz. Akkor pusztán addig jutottunk, hogy átugrottunk az emlékművet körbevevő kordonon és a rendőrség már ránk is rontott és elhurcolt. Két napig a Gyorskocsi utcában „vendégeskedtünk”, majd gyorsított eljárásban elítéltek 80.000 Ft pénzbírságra „rendzavarásért”, mondván, hogy a kordonon való átmászásunkkal „kihívóan közösségellenes magatartást valósítottunk meg, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen”. Vagyis semmilyen kárt nem okoztam (és nem is akartam), de már az odaláncolás puszta ötletéért is kimértek rám 80.000 forintot!
 
Mindezeket szembeállítva Dániel ítéletével újabb ékes példáját láthatjuk hová jutottunk a 1989-es „kerekasztalos rendszerváltás” eredményeképpen. A kommunisták csalásgyanús mesterkedéseinek kivizsgálása helyett engem ítéltek el a 2002-es választások kapcsán. Az EU-ba való belépést ellenzők kampányának – nemzetközileg is előírt – támogatása helyett engem ítéltek el az ellenkampányunk kapcsán. A Szabadság nevű terünket meggyalázó szovjet obeliszk elbontása helyett engem ítéltek el az ezért való küzdelmem kapcsán. A bolsevik utódok hatalmát védő, 2009. március 15-én engem minden ok nélkül vagy húszan erőszakkal – a Rendészeti Panasztestület által is megállapítottan jogsértően – elhurcoló rendőrök helyett ellenem folyik eljárás hivatalos személy elleni erőszak címén. És Gyurcsány, Gergényi, Bene meg Lapid helyett is engem vádolnak lakosság megfélemlítése céljából elkövetett terrorcselekménnyel. Hogy itt még mindig a bolsevikok dáridója folyik és kettős mérce van? Erről szól az életem!
 
Budaházy György

 


2012. szept. 27.

 

Így láttak minket .......

 

"Ezek a magyarok külsőre nagyon vonzóak. 
Nagy termetűek, gazdagok és meg is mutatkozik rajtuk a jómód, ami kereskedelmi tevékenységüknek köszönhető." 
 - Ibn Rusta (870) Arab kereskedő

 

"A magyarok bátrak, jóképűek és tekintélyesek. 
Ruházatuk szőtt, fegyvereik ezüst borításúak 
és fényesek." - Gurdezi
"Ez a magyar nép, tele szabad szellemű férfiakkal, bőségesen juttatja kifejezésre gazdagságát és pompáját, ellenségeivel pedig lovagiasan és igazságosan bánik. Munkáját méltósággal végzi, és a vámszedést is. Egykedvűen tűri mind az égető hőséget, mind pedig a csontig hatoló fagyot." - Bölcs Leó, Bizánci császár

 


2012. szept 26.

 

 

Ez kell?! Akkor megkapjátok!

Egy pár napja pár barátom, itt szerkesztőtársam megkért, hogy hozzak létre egy facebook közösséget, a Kerepesi úti temetőben nyugvó elődeinkért.

Eleget tettem kérésünknek. Felajánlottam, hogy pár barátommal a helyszínen tájékozódom, amit meg is tettem. Az események követhetőek, a fogorvos blogon. (Jobb oldali második panel, a Kis menü alatt.) A facebook közösség iránti érdektelenséggel kapcsolatban tulajdonképpen nem lepődtem meg. 

 

Viszont arra jutottam, hogyha ez kell?!

Akkor megkapjátok! Hogy felrázzalak benneteket, ebből az éber komából. Tévedés ne essék, nem a személyes "sértettség" hozadéka ez az írás. A személyem vajmi keveset számít ebben a kérdésben. Sőt! Semmit sem számít! Az eszme az elődök tisztelete, a hazaszeretet viszont annál inkább!

 

Hogy kik is vagytok ti! Egy szánalmas megvezetett nyomorult mindig egy aktuális nemzetmentő nagyasszonyra, vagy nagyúrra váró birkanyáj.  Igen Azok vagytok!

Lassan kiveszik belőletek minden nemzeti érzelem. Vagy amit ti annak neveztek az csak egy parancs egy felhívás egy megmozdulásra. Mit akartok ti?? Mit szeretnétek elmondani a gyermekeiteknek? Mit? 

 

-  Hogy volt egy lehetőség gyermekem annak idején, de elszúrtuk. Nem vettük észre, hogy a nemzet nem egy párt, egy mozgalom, a nemzet mi vagyunk! Mindenki más, a nemzet szolgálója.

- Gyermekem, csak ültünk és vártunk, hogy mikor emel szót valaki egy kérdésben. Akkor mi is felháborodtunk a kuruc.info-n. Néhányan elmentünk, de nem meggyőződésből spontán, hanem meggyőződésből „parancsra”, „utasításra”,  vagy a balhé kedvéért.

- Gyermekem a jövőd nem a kormány rontotta el, hiszen a kormány a nemzet szolgája. A jövőd a mi kezünkben volt. Mi rontottuk el. Vártuk a csodát negyvenhét képviselőtől a Parlamentben. Nem vettük észre, hogy a magyar gazdasági bérgyilkosság melegágya ott van. Ha látni is akartuk, nem engedték látni, hiszen mindig volt egy aktuális cigány vagy zsidó, akit lehetett utálni. Hogy a „csodatévő” negyvenhét cinkosan összekacsintott a Parlamentben akarva vagy akaratlanul a gazdasági bérgyilkosokkal? Ezt már nem lehet megmondani ennyi év távlatából. Úgysem derülne ki, hiszen utolsó felvonásként a nagy parlamenti színházban Shakespeare-i „mártírhalált” halt az egész mozgalom azzal a negyvenhéttel együtt.

- Gyermekem egy ember volt Budaházy György, akinek kijelentéseit, nyilatkozatait gondosan leindigózva folyamatosan ékes beszédekben hangoztatták a mozgalom vezérszónokai. Viszont a kérdés fel sem merült bennünk, hogy a képviselői mandátumok lejártakor miért néztek olyan koncepciós eljárások elé, amikkel Budaházy Györgynek kellett szembesülnie. Azt mondják, hogy példát akartak statuálni Budaházy Györggyel. De valószínűleg a Parlament karzatának függönyei árnyékában rejtőzködő hatalom arra az elhatározásra jutott, inkább a vezérelhető mozgalom, mint az alulról indult kezdeményezés, mert a történelem során, az alulról indult kezdeményezések értek el hatalommal szemben eredményeket. Ez lehet az oka.

- Gyermekem, bármennyire hangoztatják, semmilyen közünk nem volt az 56-os szabadságharcosokhoz. Nem hogy azon az úton, még a közelében sem jártunk! Egy pillanat alatt kiveszett belőlünk minden tűz. Ugyanis a vezérelhető mozgalom, a halott demokrácia jogszabályaira, és annak alkotmányára hivatkozva, több ezer beadványt, és feljelentést, valamint elszámoltatást követelt. A bíróságra vitte el az egész forradalom kezdeményt. Ott is maradt.

- Gyermekem akkor még nem voltam tudatában annak, hogy ez milyen veszélyekkel jár. Páran mondták, hogy hova vezet ez. De azok hamar zsidóbérencnek, és provokátoroknak lettek titulálva. Ők maroknyian még folytatják azt a harcot, ami a Szabadság-hídi blokád szellemében indult. Mi már kegyvesztetté váltunk, és szégyenünkben nem csatlakoztunk hozzájuk.

-  Igen gyermekem, szégyellem magam, nem ezt a Magyarországot álmodtam meg neked, nem szerettem volna, hogy ebben élj.

 

Hát legalább tudjátok, majd mit kell mondani.

Aki még érzi magában egy szikráját a hazafiasságnak, annak a következő sorokat írom.

Minden szívdobbanásod, legyen az anyaföld egy lélegzete. Minden segítő kéz, amit nyújtasz a magyarnak, legyen támasza a nemzetnek.

Ne hagyd, hogy elvegyék, hogy kioltsák belőled azt a természetes vágyat, a szabadság iránt.

Ne feledd a nemzet te vagy! Határon innen és túlélő társaiddal együtt. A mozgalom nem a nemzet. Fordítsd a tekintetedet a CSAK A NEMZET felirattól. A Parlament karzatának függönyei árnyékában rejtőzködő hatalom mozgatja, a mozgalmat. A nemzet te vagy te küzdeni szerettél volna a szabadságodért a magyar földért, amikor a mozgalom már csak a bírósági tárgyalótermekben „harcol”. Ott pedig csak ítéletek születnek. A szabadság nem a bíróságon szökken szárba. Ott ér véget. Kérdezd meg Budaházy Gyurit.

 

(Andrássy László - Nemzet és Haza)


 

2012. szept. 24.

Hol sírjaik domborulnak ........


A Jobbik "nemzetmegmentő" képviselőinek tömjénezése helyett, íme azok a tények, amiknek nagy szerepük volt abban, hogy ez a gyomorfogató helyzet kialakuljon.

Mint a kuruc.info-n is olvasható, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (Egész Európában az egyik legteljesebb nemzeti panteon, ahol történelmünk és kultúránk nagy alakjai nyugszanak)  többek közt Fülepp Kálmán, Budapest polgármestere (1851–1919) díszsírhelyen álló síremlékén cédula hívja fel a hozzátartozót a sírhely megváltására.

Megteheti-e Nebehaj Barbara (Felettébb magyaros neve van a hölgynek.) temetővezető, vagy Tarlós István főpolgármester, hogy a temetőt zöldmezős beruházási területnek tekinti, amelyen néhány védett sír megtartása mellett csak a vételártól függ a helyfoglalás és tetszés szerinti síremlék építése?! Természetesen igen. A temető jogi helyzete rendezetlen, sem a főváros, sem az állam nem vállalja a tulajdonosi szerepet. Bár a 2011-ben elfogadott nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékegyüttes a sírkert, ez is csak amolyan ahogyan fogalmazni, Xanax - saláta törvény. Viszont remek megélhetési lehetőség mindenkinek, amíg a gyászolók az elhunytat siratják, addig Nebehaj, Horváth József Budapesti Temetkezési Intézet Zrt igazgatója, és a hosszú sorokban kígyózó önkormányzati képviselők, valamint a Fővárosi Közgyűlés tagjai Tarlós István "VIP belépőkártyájával" egyetemben járulnak az "Úr asztalához" és hiénaként marakodnak a koncon. Elnézést csak marakodtak .... Maradjunk naiv egyszerű állampolgárok. Erre ékes "bizonyíték" a következő videó:

 

A hetvenes években, az akkor Antall József vezette Nemzeti Panteon Bizottság ötezer sír védelmét tartotta szükségesnek, ezt a számot az MTA Magyar Tudományos Akadémia diplomás történelemhamisító hazudozói és a Fővárosi Tanács a felére redukálta, ám jogutódja eddig tiszteletben tartotta. 
Tavaly azonban újraváltandónak, felszámolandónak nyilvánítottak. Minden előzetes vizsgálat nélkül egy hetvenes években hozott döntés alapján minden sírt, amely nem áll a Nemzeti Kegyeleti Bizottság védelme alatt.
Mindenki el tudja képzelni, hogy az akkori döntés szerint, hány munkásparaszt, munkásmozgalmi, és egyéb kommunista mítosztákolmány hősei  vannak abban a majd kétezer-hatszáz védett sírhelyben. No de hagyjuk ezt vissza az aktualitásokhoz, és a tényekhez.
 
A főváros jelenlegi vezetése nem ismeri el sem a XIX. századi, sem az 1945 előtti, sem az 1945 utáni fővárosi adományozású díszsírhelyek és sírhelyek sérthetetlenségét. A már megszokott, utolsó pillanat utáni megoldás a fontosabb síremlékek gyors műemlékké nyilvánítása lehetett volna.
Az ügy szakmai kontroll nélküli kezelése olyan ország képét rajzolja elénk, ahol az állam értékrendjében nem a nemzeti értékek, hanem az aktuális helyi gazdasági és politikai, hatalmi érdekek állnak ez első helyen.  És akkor még nagyon finom voltam. ( A cikk apropójára való tekintettel.)
Mi az alaptörvényben leírt közös nemzeti örökség valójában? Elsősorban az eleven és szabad, minden politikai irányítástól független kulturális élet lenne.
 
Csakhogy akkor szembe kell néznünk azzal, ami nem tartozik nemzeti eszményeink közé, hogy ezt a földet egy más, idegen kultúra foglalja el, rátelepszik arra, amire büszkék vagyunk, de nem vigyázunk rá. Egy nemzeti radikális parlamenti párt cinkos önkéntelen összekacsintása miatt az igenekkel. Egy kultúra, amelynek a szemében semmiféle értéket nem képviselnek sem mítoszaink, sem a városaink, sem a költőink, sem a történelmünk. Egy idegen kultúra, amelyet mi magunk hozunk létre. És gondoljuk meg, hogy hol is tartunk már ezen az úton.
 
Fogorvos - Kapcsolodó cikk: kuruc.info

 

 

2012. szept. 23

 

Aki nem lép egyszerre, nem lesz komment egy hétre - avagy fenyít a kuruc.info

 

 

A kuruc.info weboldal azzal próbálja az utcára "kényszeríteni" az olvasótáborát, valamint lelkesen zsidózó, és cigányozó kommentelőit, hogyha nem csatlakoznak a Jobbik által szervezett tüntetéshez akkor egy hétre megvonják a kommentelés lehetőségét tőlük.
 

A tüntetés plakátja

 

Mit is akar a kuruc.info? 1. rész

 

Az első gondolatom amire rögtön gondoltam a következő volt. Amit ott le is írtam Lipusz Zsolt kommentjére reagálva, idézem:

"Amikor csak tehetem minden rendezvényen részt veszek. A nemzeti ellenállás amúgy nem áll a helyzet magaslatán az "Egyszerűen senkik vagytok hej hej!" és hasonló szövegre beprogramozott droidok miatt. Kicsivel több komolyság kellene. Emlékszem azokra az időkre Budaházy Gyurira és azokra a tüntetésekre. 
Ezek már csak útvonalhoz, területhez kötött irányított bohóckodások. Pár kivételtől eltekintve. A Budaházy-féle tüntetéseknek olyan hatása volt mint ahogyan azt te is tudod Zsolt, hogy Gyuri el van hallgattatva. 
Mutass nekem az utána következő évekből egy olyan programozott droid vezért, akit elhallgattatott a kormányzat! A kuruc-on a kommentelés megvonása csak csepp a tengerben, sokat kellene még a nemzeti ellenállás terén tenni, hogy visszatérjen minden a régi mederbe ahonnan indult. Komolytalan lett, és sajnos az állandóan rettegő médiáknak néha kezd igaza lenni, amikor randalírozó fiatalokról beszél. Igaz csak verbálisan randalíroznak, de sok jót nem hoz az ügyünknek az egész. Itt nem segít egy hét "nem kommentelünk a kuruc-on" .
 A probléma komoly, csak kevesen mernek róla beszélni."


A probléma komoly, ugyanis a mostani nemzeti ellenállás a rendezvények, a tüntetések nagy része arra van, hogy a készenléti rendőrséget formában tartsa. Kétségtelen ez is valami. Bizonyára mindenki emlékszik még Vona Gábor elhurcolására a Deák térről. (Ha már Budaházy Gyurit említettem, Vona Gábor sem maradhat ki.) Abban az időben még volt valami félelem az államhatalom részéről. Ami ma már megszűnt. Újból felteszem a kérdést

Mondjon nekem valaki egy nevet, csak egy nevet, egy olyan embert akit letartóztattak, mert már egy tüntetésen való jelenléte is veszélyes volt az államhatalomnak?

 

Nem lesz ilyen név. 
Vannak viszont több ezer órányi videók a yuotube-on, hogy igazoltattak a rendőrök gárdistákat. Na és akkor mi van?! 
Aki a mindenkori regnáló hatalom ellen van, az ilyen és ennél durvább "intézkedésekre" számíthat! 
 Nem sajnálom őket, ahogyan engem sajnált senki sem, amikor több alkalommal késő este érkeztek a rendőrök házkutatási paranccsal, és túrták fel a albérletem, valamint a főbérlőm dolgait. Persze ... legyintenek sokan messziről jött ember azt mond amit akar! Persze .... viszont amikor szembe mentem az államhatalommal akkor áldozatokat vállaltam, és annak következményeit. Nincs ajvékolás, nincs rettegés, nincs panasszal élés, nincs Jogsegély Szolgálat. "Harc" van, ilyen formában jelenleg. 
 Nem ávéháztam, mint a Nemzet nagyasszonya, minden eljáró rendőrt a rendfokozatán szólítottam. Tartottam a három lépés távolságot a rendőrökkel, akiken látszott, hogy harmadik házkutatásnál bele vannak fásulva az egészbe unottan nyitogatták a szekrények ajtajait. Nem turkáltak már, csak nézelődtek. Majd egy hadnagy a következőt mondta:

       - Szedje össze magát, velünk kell jönnie. Ne kérdezze miért, itt az előállítási parancs is.

 

Következtetés

 

Nincs sírás, nincs Morvai Krisztinához való szaladás egy kis buksisimogatásra, mert az álnok rendőrség megint vegzált. "Harc" van. Abban a formában amiben a helyzet megkívánja.
 

 

Mit is akar a kuruc.info? 2.rész

 

Olyan embereket kíván az utcára "kényszeríteni" akik szemben a kuruc.info-t olvasó, és igazán tartalmas tanulságos, néha sok történelmi és politikai tényt felvonultató hozzászólóknak is enyhén szólva ellenérzéseik vannak velük kapcsolatban. Ők az "Egyszerűen senkik vagytok hej hej" brigádok internetes megfelelői. 
Emlékszem én azokra a Budaházy-féle tüntetésekre, amikor az emberek az utcán mentek munkából haza, vagy előadásról jöttek az egyetemről, és onnan csatlakoztak hozzánk. Ezt aki akkor is ott volt, és ezt olvassa alá is tudja támasztani. A fentebb említett brigádokhoz ugyan ki csatlakozna? Senki sem. Ahogyan a kuruc.info zsibbadt agyú random zsidozó, és cigányozó olvasóihoz sem csatlakozna senki szívesen.
 A különbség annyi, hogy azok a zsibbadt agyúaknak a zöme még rendőrsorfalat is tévében látott. Míg az "Egyszerűen senkik vagytok hej hej" brigádok láttak már egy pár rendőrsorfalat, mivel mindig van aki "kivezesse" őket a rendezvényekre.
Aztán mi lesz ha megvonják tőlük a napi háromszori zsidózást meg cigányozást?         
 Annyit érnek el vele, hogy egy szerveren csinálnak egy free fórumot átlinkelik a cikket, és ott folytatják ezt a tevékenységüket. Megváltozni nem fognak sohasem, hiába "büntetné" szankcionálná, vagy próbálná rávenni őket az utcára vonulásra. Ha valami foganatja lesz is, akkor egy ilyen, öt értelmesebbet tart otthon. Mint ahogyan az most is zajlik, a brigádok miatt.

Következtetés

 

 Nem kell minden politikai társadalmi kérdésbe a zsidókat, meg a cigányokat belemagyarázni. Annak idején a magyar földért, a függetlenségért, vagy egy kicsit függetlenebb nemzet és gazdaságpolitikáért mentünk az utcára. Nagy vonalakban. Nem a zsidókért, nem a cigányokért megyünk az utcára. A NEMZETÉRT, A HAZÁÉRT!

 

Végkövetkeztetés

 

 Ami jelenleg itt zajlik tüntetések, és megmozdulások néven, a magyar földért, a nemzetért, a hazáért az csak szánalmas, siralmas, néha röhögni való csapat birka dagonyázása. Az egyik oldalról náciznak, a másik oldalról zsidóznak. Ezt a Készenléti Rendőrség elválasztja egy kordonnal, míg le nem jár a területfoglalás lehet okádni a két tábornak egymásra. Amikor lejárt az idő, kis közelebbi názicás, majd erősebb zsidózás. Egy kis "Egyszerűen senkik vagytok hej hej" megtöri a monotonitását a dolognak, majd mindenki hazamegy a cionista látszatkényelmébe, és megnézi a híradóban minek a részese volt.


Akkor mit is akar a Kuruc.info? 

 Miért van az hogy hat évvel ezelőtt több ezer embert tudott a Jobbik az utcára hívni, most meg jó ha ötszáz embert összekaparnak, akikből háromszáz gárdista, és kapitányi parancsra van jelen?

Miért nem akarnak az utcára menni az emberek?

Jó néhány választ talál az olvasó az utolsó bekezdéstől felfelé. Természetesen a teljesség igénye nélkül. Fogovos Kép: Kuruc.info

 


 

 

Itt kezdtük - Régebbi írásaink

Olvass vissza minket!

.............................................

Letölthető könyv

David Irwing - Felkelés! Egy nemzet küzdelme: Magyarország 1956.

A képre kattintva letölthető

Segítség: A oldalon kicsit lentebb görgetve található az ingyenes letöltés.

 

Látogatók

látogató számláló